โรงเรียนกศน.ตำบลเขาน้อย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเขาน้อย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เขาน้อย
เขต/อำเภอ สิชล
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -