โรงเรียนกศน.ตำบลเทพราช

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเทพราช
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เทพราช
เขต/อำเภอ สิชล
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ krukeaw.r@gmail.com
เว็บไซต์ -