โรงเรียนกศน.ตำบลฉลอง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลฉลอง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ฉลอง
เขต/อำเภอ สิชล
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ pongpong2524@gmail.com
เว็บไซต์ -