โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งปรัง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทุ่งปรัง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทุ่งปรัง
เขต/อำเภอ สิชล
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ sawnanthana2523@hotmail.com
เว็บไซต์ -