โรงเรียนกศน.ตำบลขนาบนาก

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลขนาบนาก
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ขนาบนาก
เขต/อำเภอ ปากพนัง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ ppnnfe21@gmail.com
เว็บไซต์ www.pakphanangnfe.org