โรงเรียนกศน.ตำบลท่าพยา

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลท่าพยา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ท่าพยา
เขต/อำเภอ ปากพนัง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ inw.ksn2@gmail.com
เว็บไซต์ www.pakphanangnfe.org