โรงเรียนกศน.ตำบลเกาะทวด

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเกาะทวด
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เกาะทวด
เขต/อำเภอ ปากพนัง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ Kalonsex@hotmail.com
เว็บไซต์ www.pakphanangnfe.org