โรงเรียนกศน.ตำบลคลองกระบือ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลคลองกระบือ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล คลองกระบือ
เขต/อำเภอ ปากพนัง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ ppnnfe17@gmail.com
เว็บไซต์ www.pakphanangnfe.org