โรงเรียนกศน.ตำบลชะเมา

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลชะเมา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ชะเมา
เขต/อำเภอ ปากพนัง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ ppnnfe19@gmail.com
เว็บไซต์ www.pakphanangnfe.org