โรงเรียนกศน.ตำบลคลองน้อย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลคลองน้อย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล คลองน้อย
เขต/อำเภอ ปากพนัง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ ictpakphanang@gmail.com
เว็บไซต์ www.pakphanangnfe.org