โรงเรียนกศน.ตำบลกรุงหยัน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลกรุงหยัน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล กรุงหยัน
เขต/อำเภอ ทุ่งใหญ่
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ suriyan071.ss@gmail.com
เว็บไซต์ -