โรงเรียนกศน.ตำบลกุแหระ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลกุแหระ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล กุแหระ
เขต/อำเภอ ทุ่งใหญ่
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ 2554in@gmail.com
เว็บไซต์ -