โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งใหญ่

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทุ่งใหญ่
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทุ่งใหญ่
เขต/อำเภอ ทุ่งใหญ่
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ suwanrut251@hotmail.com
เว็บไซต์ -