โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งสัง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทุ่งสัง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทุ่งสัง
เขต/อำเภอ ทุ่งใหญ่
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ aj20102010@hotmail.com
เว็บไซต์ -