โรงเรียนกศน.ตำบลท่ายาง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลท่ายาง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ท่ายาง
เขต/อำเภอ ทุ่งใหญ่
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ So028@hotmail.com
เว็บไซต์ -