โรงเรียนกศน.ตำบลแก้วแสน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลแก้วแสน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล แก้วแสน
เขต/อำเภอ นาบอน
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ wassna0914@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -