โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งสง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทุ่งสง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทุ่งสง
เขต/อำเภอ นาบอน
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ ื์์nustawan@hotmail.com
เว็บไซต์ -