โรงเรียนกศน.ตำบลนาบอน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาบอน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาบอน
เขต/อำเภอ นาบอน
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ piativ@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -