โรงเรียนกศน.ตำบลเขาขาว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเขาขาว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เขาขาว
เขต/อำเภอ ทุ่งสง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ rungrat@gmail.com
เว็บไซต์ -