โรงเรียนกศน.ตำบลนาโพธิ์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาโพธิ์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาโพธิ์
เขต/อำเภอ ทุ่งสง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ saw_1238@hotmail.com
เว็บไซต์ https://www.facebook.com/profile.php?id=100006232728498&ref=ts&fref=ts