โรงเรียนกศน.ตำบลถ้ำใหญ่

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลถ้ำใหญ่
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ถ้ำใหญ่
เขต/อำเภอ ทุ่งสง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ aoyaoysim@gmail.com
เว็บไซต์ -