โรงเรียนกศน.ตำบลที่วัง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลที่วัง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ที่วัง
เขต/อำเภอ ทุ่งสง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ Thiwangnfe@gmail.com
เว็บไซต์ -