โรงเรียนกศน.ตำบลกะปาง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลกะปาง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล กะปาง
เขต/อำเภอ ทุ่งสง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ Tkapang@gmail.com
เว็บไซต์ -