โรงเรียนกศน.ตำบลเขาโร

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเขาโร
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เขาโร
เขต/อำเภอ ทุ่งสง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ Kaorotana@gmail.com
เว็บไซต์ -