โรงเรียนกศน.ตำบลนาไม้ไผ่

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาไม้ไผ่
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาไม้ไผ่
เขต/อำเภอ ทุ่งสง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ bom0833946125@hotmail.com
เว็บไซต์ -