โรงเรียนกศน.ตำบลควนกรด

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลควนกรด
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ควนกรด
เขต/อำเภอ ทุ่งสง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ Thitimasa@hotmail.com
เว็บไซต์ -