โรงเรียนกศน.ตำบลชะมาย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลชะมาย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ชะมาย
เขต/อำเภอ ทุ่งสง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ yamomo7@gmail.com
เว็บไซต์ -