โรงเรียนกศน.ตำบลนางหลง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนางหลง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นางหลง
เขต/อำเภอ ชะอวด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ joke_cake@hotmail.com
เว็บไซต์ -