โรงเรียนกศน.ตำบลเขาพระทอง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเขาพระทอง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เขาพระทอง
เขต/อำเภอ ชะอวด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ plamanutsawee@windowslive.com
เว็บไซต์ -