โรงเรียนกศน.ตำบลควนหนองหงษ์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลควนหนองหงษ์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ควนหนองหงษ์
เขต/อำเภอ ชะอวด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ kong_arjpirin@hotmail.com
เว็บไซต์ facebook กศน.ตำบลควนหนองหงษ์