โรงเรียนกศน.ตำบลเกาะขันธ์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเกาะขันธ์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เกาะขันธ์
เขต/อำเภอ ชะอวด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ sassygirl583@gmail.com
เว็บไซต์ -