โรงเรียนกศน.ตำบลขอนหาด

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลขอนหาด
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ขอนหาด
เขต/อำเภอ ชะอวด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ muukeat@hotmail.com
เว็บไซต์ -