โรงเรียนกศน.ตำบลเคร็ง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเคร็ง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เคร็ง
เขต/อำเภอ ชะอวด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ sulawan_2008@windowslive.com
เว็บไซต์ -