โรงเรียนกศน.ตำบลท่าประจะ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลท่าประจะ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ท่าประจะ
เขต/อำเภอ ชะอวด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ nfe.tambunthapraja2555@hotmail.com
เว็บไซต์ -