โรงเรียนกศน.ตำบลท่าเสม็ด

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลท่าเสม็ด
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ท่าเสม็ด
เขต/อำเภอ ชะอวด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ ่่jaratsri8111@hotmail.com
เว็บไซต์ -