โรงเรียนกศน.ตำบลชะอวด

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลชะอวด
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ชะอวด
เขต/อำเภอ ชะอวด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ 0ng_ong2006@hotmail.com
เว็บไซต์ -