โรงเรียนกศน.ตำบลการะเกด

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลการะเกด
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล การะเกด
เขต/อำเภอ เชียรใหญ่
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ nfekaraket@gmail.com
เว็บไซต์ -