โรงเรียนกศน.ตำบลท้องลำเจียก

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลท้องลำเจียก
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ท้องลำเจียก
เขต/อำเภอ เชียรใหญ่
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ araphan1234@gmail.com
เว็บไซต์ -