โรงเรียนกศน.ตำบลท่าขนาน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลท่าขนาน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ท่าขนาน
เขต/อำเภอ เชียรใหญ่
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ nfetakhanan@gmail.com
เว็บไซต์ -