โรงเรียนกศน.ตำบลเชียรใหญ่

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเชียรใหญ่
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เชียรใหญ่
เขต/อำเภอ เชียรใหญ่
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ nfechianyai@gmail.com
เว็บไซต์ -