โรงเรียนกศน.ตำบลควนกลาง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลควนกลาง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ควนกลาง
เขต/อำเภอ พิปูน
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ hoyk2519@gmail.com
เว็บไซต์ -