โรงเรียนกศน.ตำบลเขาพระ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเขาพระ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เขาพระ
เขต/อำเภอ พิปูน
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ khaopraphipoon@gmail.com
เว็บไซต์ -