โรงเรียนกศน.ตำบลกะทูน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลกะทูน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล กะทูน
เขต/อำเภอ พิปูน
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ phoungphipun@gmail.com
เว็บไซต์ -