โรงเรียนกศน.ตำบลขุนทะเล

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลขุนทะเล
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ขุนทะเล
เขต/อำเภอ ลานสกา
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -