โรงเรียนกศน.ตำบลกำโลน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลกำโลน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล กำโลน
เขต/อำเภอ ลานสกา
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ newwararat_3@hotmail.com
เว็บไซต์ -