โรงเรียนกศน.ตำบลท่าดี

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลท่าดี
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ท่าดี
เขต/อำเภอ ลานสกา
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ Wiyaya33@yahoo.co.th
เว็บไซต์ -