โรงเรียนกศน.ตำบลเขาแก้ว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเขาแก้ว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เขาแก้ว
เขต/อำเภอ ลานสกา
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -