โรงเรียนกศน.ตำบลนาเรียง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาเรียง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาเรียง
เขต/อำเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -