โรงเรียนกศน.ตำบลทอนหงส์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทอนหงส์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทอนหงส์
เขต/อำเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ t_tawannuch@hotmail.com
เว็บไซต์ -