โรงเรียนกศน.ตำบลท่าเรือ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลท่าเรือ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ท่าเรือ
เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ sasi_navarat@hotmail.com
เว็บไซต์ -